Geschiedenis

Magic Maker & Stichting InsideAut

In het jaar 2000 brachten Menno Dros en echtgenote Carola Zwartjes hun expertise bij elkaar in het bedrijf Magic Maker. Voor Menno was dat zijn ervaring met het werken binnen het onderwijs en zijn hobby: het beoefenen van de goochelkunst. Carola bracht haar jarenlange ervaring binnen de zorg mee met name haar ervaring op het gebied van autisme. Deze samenwerking resulteerde in een trainingsprogramma speciaal gericht op sociaal angstige mensen en mensen met een stoornis in het autisme spectrum. De basis van deze training wordt gevormd door de koppeling van artistieke vaardigheden aan een therapeutisch doel, met de bedoeling de deelnemer handvatten te geven om met hun belemmering om te gaan.

 

Sinds 2009 worden de activiteiten van Magic Maker ondergebracht bij de door Carola en Menno opgerichte stichting:  "Stichting InsiddeAut" Deze stichting richt zich volledig op mensen met een stoornis in het autismespectrum en op hun omgeving. De training "goochel je sterk" maakt een vast onderdeel uit van het programma-aanbod van Stichting InsideAut.