Magic & school

SCHOOLPROJECT

In iedere klas in het basis- of voortgezette onderwijs zitten wel een of meerdere leerlingen die niet uit de verf komen. Dit kan diverse oorzaken hebben, zowel lichamelijk als geestelijk. Het kunnen kinderen zijn met een “rugzakje” of kinderen die gewoon die extra aandacht nodig hebben.

Vaak ontbreekt hiervoor voldoende tijd.

Speciaal voor deze groep kinderen heeft Magic Maker een schoolproject ontwikkeld. Gedurende het project wordt een aantal geselecteerde leerlingen intensief en op een zeer prikkelende manier begeleid. De duur van deze begeleiding wordt bepaald door de hulpvraag, en kan variëren van 1 lesdag tot een periode (10 weken) in het schooljaar.

DOEL VAN HET SCHOOLPROJECT

 • het beleven van succeservaringen
 • versterken van het zelfvertrouwen
 • vergroten van de eigenwaarde
 • kennismaking met een vorm van een creatieve vrijetijdsbesteding
 • verleggen van grenzen
 • aanmoedigen / oefenen van de leerhouding    
 • stimulering sociale interactie
 • stimuleren van fijne en grove motoriek
 • activeren van de creativiteit
 • "out of de box" leren denken
 • je leren verplaatsen in de ander

BESTEMD VOOR

Het project is bestemd voor leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 van de basisschool. Ook leerlingen uit de brugklas van het voortgezette onderwijs komen in aanmerking.

De ondergrens ligt bij 9 /10 jaar. Kinderen met een lagere leeftijd kunnen nog niet in voldoende mate het verschil tussen illusie en werkelijkheid onderscheiden. De trucs overkomen deze jonge kinderen.

WERKWIJZE

In een voorbereidend gesprek wordt aan de leerkrachten van de betreffende groepen gevraagd om 2 à 3 leerlingen aan te wijzen die voor dit project in aanmerking komen.

De maximale groepsgrootte is 8 tot 10 leerlingen.

Het programma wordt gegeven in groepsverband waarbij daarnaast, afhankelijk van de individuele vraag en mogelijkheden, gerichte individuele ondersteuning wordt geboden.

 • Schoolproject 1

Tijdens het eerste dagdeel (in veel gevallen is dit het ochtenddeel), zal de voorbereiding van de voorstelling plaatsvinden. Deze voorbereiding bestaat uit:

 1. kennismaken met elkaar en uitleg van de dag.
 2. kennismaking met de trucs en de verdeling van de trucs over de leerlingen. Hierbij wordt rekening gehouden met individuele vaardigheden (motoriek), denkniveau en belangstelling. Iedere leerling krijgt twee trucs tot zijn beschikking.
 3. technisch instuderen van de trucs .
 4. passende presentatie bedenken bij de trucs.
 5. Het aan elkaar demonstreren van de trucs.. Hierbij wordt van elkaar feedback gevraagd.
 6. generale repetitie.

Tijdens het tweede dagdeel zal de voorstelling plaatsvinden. Er wordt in de aula, gymzaal of andere geschikte ruimte een decor opgebouwd.  

Om de leerlingen zoveel mogelijk succeservaringen te laten opdoen raden wij aan om de voorstelling enkele keren te laten opvoeren. Dit kan door een voorstelling te geven voor de onderbouw, de bovenbouw en eventueel voor de ouders (na schooltijd of op een eventuele  aansluitend geplande ouderavond).

 • Schoolproject 2

Bij Schoolproject 2 wordt een groepje kinderen voor een langere periode (10 weken) op school begeleid.

De duur per trainingssessie is 1 ½ uur per week. Na deze trainingscyclus wordt een afsluitend optreden verzorgd als “proeve van bekwaamheid”.

De leerlingen ontvangen bij deze afsluiting een diploma.