Magic & autisme

Tijdens de training leer je jezelf door middel van de GOOCHELKUNST vaardigheden aan, die voor je persoonlijke ontwikkeling van belang zijn. Hierbij word je motorisch, intellectueel, emotioneel en sociaal uitgedaagd. Je wordt je bewust gemaakt van je persoonlijke uitstraling en het effect hiervan op jouw omgeving. Met behulp van de goocheltrucs leer je je zo effectief mogelijk te presenteren. Dit gebeurt in klein en veilig groepsverband. We werken   aan: motoriek, sociale interactie, houding, presentatie, verbale en non-verbale communicatie. De opgedane succeservaringen geven een kick en versterken jouw zelfwaarde.

De training is zo bijzonder, omdat we de problematiek door middel van een praktische en uitdagende vaardigheidstraining aanpakken. Het probleem wordt niet centraal gesteld, maar volgt vanzelfsprekend vanuit de gehanteerde presentatietechnieken. Uit onze ervaring blijkt dat deze vooral plezierige en ongedwongen benadering zeer effectief is.

HET PROGRAMMA

De training is op maat gesneden. De speciaal uitgezochte en ontworpen trucs worden afgestemd op zowel het ontwikkelingsniveau, als de motorische en sociale vaardigheid van de deelnemer. Zo zijn er trucs die speciaal de motoriek (zowel grof als fijn) activeren of trucs die ingezet worden om de verstandelijke vermogens te prikkelen, zo ook trucs die de sociale interactie intensiveren.

             banner.jpg

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

1. Goochelen ontwikkelt de creativiteit

Het speelse karakter van de training / workshops doet mensen even hun problemen vergeten. Het in aanraking komen met een hobby als goochelen leert de mens scheppend bezig te zijn met zijn eigen leven en vrije tijd.

 

2. Goochelen schenkt zelfvertrouwen en verhoogt de sociale status

Goochelen geeft een onmiddellijk gevoel van trots en voldoening. Het plezier in de eigen prestatie leidt tot verhoging van het zelfvertrouwen en versterkt het zelfbewustzijn: een deelnemer die een truc beheerst, kan iets wat een ander niet kan. Dit verhoogt de sociale status. Aanmoediging van het publiek leidt tot zelfbevestiging van buitenaf.

 

3. Goochelen ontwikkelt sociale vaardigheden

Tijdens de training / workshop krijgen de deelnemers aanwijzingen op het gebied van houding en presentatie. Zij leren zichzelf met behulp van de magie te presenteren aan de buitenwereld: zij worden zich bewust van de eigen persoonlijke uitstraling en het effect hiervan op de omgeving. Een goocheltruc kan een handig middel zijn om met anderen in contact te komen.

 

4. Goochelen verbetert de leerhouding en het doorzettingsvermogen

Impulsieve deelnemers leren hun gedachten te coördineren met hun handelingen. Zij leren een gevoel van tijd en tijdsplanning te ontwikkelen (de deelnemer moet op het juiste moment aandacht krijgen, een prettige conversatie ontwikkelen én het publiek amuseren).

 

5. Goochelen ontwikkelt de motoriek

Goocheltrucs kunnen variëren van 'zelfwerkzame trucs' die gemakkelijk kunnen worden geleerd en direct voldoening geven, tot trucs waarbij een zekere behendigheid vereist is. Het aanleren van dit soort vaardigheden kunnen worden ingezet bij de revalidatie van kinderen met een motorisch probleem. Ook als er sprake is van preoccupatie kan een truc uitkomst bieden.

DE TRAINING IS BESTEMD VOOR:

Mensen met autisme die in een veilige omgeving onbedreigd willen oefenen in het omgaan met eigen gedrag en het gedrag van anderen.

De volgende leeftijdscategorieën zijn

  •         deelnemers van 10  t/m 14 jaar
  •          deelnemers van 14  t/m 18 jaar
  •          volwassenen

DUUR

Goochelen is een jaartraining. De gehele training bestaat uit de volgende onderdelen:

  •       introductietraining  (5 bijeenkomsten)

  •       basistraining (12 bijeenkomsten)

  •       vervolgtraining (12 bijeenkomsten)

  •       verdiepingstraining (10 bijeen komsten)

 Na iedere training kan er gestopt worden door de deelnemer.